Skip to main content

Pogoji in določila spletnega mesta

 

TRIUMPH ONLINE (SPLETNA STRAN IN APLIKACIJA) POGOJI UPORABE

Ti pogoji uporabe veljajo za vašo uporabo našega spletnega mesta https://www.triumphmotorcycles.co.uk/ ("Website") in naše mobilne aplikacije My Triumph ("App") (skupaj imenovanih "strani").

Z UPORABO NAŠEGA SPLETNEGA MESTA ALI PRENOSOM NAŠE APLIKACIJE POTRJUJETE, DA SPREJEMATE TE POGOJE UPORABE IN SE STRINJATE, DA JIH BOSTE UPOŠTEVALI. ČE SE NE STRINJATE S TEMI POGOJI, NE SMETE UPORABLJATI NAŠEGA SPLETNEGA MESTA ALI PRENESTI NAŠE APLIKACIJE.

Spletne strani upravlja družba Triumph Motorcycles Limited ("We"). V Angliji in Walesu smo registrirani pod številko podjetja 01735844 in imamo sedež na naslovu Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire, DE12 7JP. Dovoljujemo vam uporabo naše aplikacije in/ali našega spletnega mesta, kot je dovoljeno v teh pogojih uporabe.

Če želite stopiti v stik z nami glede teh pogojev, nam pišite na [email protected] ali nas pokličite na +44(0) 1455 251700.

Naš pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu www.triumphmotorcycles.co.uk/global-content/privacy-policies, velja tudi za vašo uporabo naših spletnih mest.

Te pogoje lahko občasno spremenimo. Vsakič, ko želite uporabljati naša spletna mesta, redno preverjajte te pogoje in se prepričajte, da razumete pogoje, ki veljajo v tistem trenutku. Svoja spletna mesta, vključno z vsebino na spletnih mestih in izdelki, ki so na voljo za prodajo na naših spletnih mestih, lahko občasno in brez predhodnega obvestila posodobimo in spremenimo, vključno s prenehanjem prodaje modelov, delov, dodatne opreme, oblačil in drugih izdelkov ali spremembo specifikacij.

Naše spletne strani

Naša spletna mesta so na voljo brezplačno.

Ne zagotavljamo, da bodo naša spletna mesta ali katera koli vsebina na njih vedno na voljo ali neprekinjeno dostopna. Iz poslovnih ali operativnih razlogov lahko začasno ustavimo, umaknemo ali omejimo razpoložljivost vseh naših spletnih mest. Naša spletna mesta so lahko občasno nedostopna zaradi mehanskih, telekomunikacijskih, programskih in strojnih napak ter napak tretjih oseb. Ne moremo predvideti ali nadzorovati, kdaj lahko pride do takih izpadov, niti ne moremo nadzorovati trajanja takih izpadov.

Odgovorni ste tudi za to, da so vse osebe, ki dostopajo do našega spletnega mesta prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji uporabe in da jih upoštevajo.

Vsebina na naših spletnih straneh je namenjena le splošnim informacijam. Ne gre za nasvet, na katerega bi se morali zanašati. Preden sprejmete ali opustite kakršno koli dejanje na podlagi vsebine na naših spletnih mestih, morate pridobiti strokovni ali specialistični nasvet.

Čeprav si razumno prizadevamo za posodobitev informacij na naših spletnih mestih, ne dajemo nobenih izrecnih ali implicitnih izjav, jamstev ali garancij, da je vsebina na našem spletnem mestu točna, popolna ali posodobljena. Zlasti nismo odgovorni za napačne natise, zastarele informacije, tehnične ali cenovne netočnosti, tipografske ali druge napake, ki se pojavljajo na naših spletnih mestih.

Upoštevajte, da ta spletna stran vsebuje slike motornih koles z dodatno opremo, ki je lahko navedena ali ne. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno napačno razumevanje standardnih specifikacij, ki bi ga to lahko povzročilo.

Sistemske zahteve in posodobitve aplikacije

Če uporabljate Aplikacijo, so načini, na katere lahko uporabljate Aplikacijo in povezano dokumentacijo, lahko odvisni tudi od pravil in pravilnikov ustrezne trgovine z aplikacijami (ki je lahko Google ali Apple) - glejte ("Pravila trgovine z aplikacijami"). Natančneje, upoštevajte, da za vašo uporabo orodja za izdelavo zemljevidov v naši aplikaciji veljajo: (1) Googlov pravilnik o zasebnosti, dosegljiv na naslovu https://www.google.com/policies/privacy/ in (2) dodatni pogoji storitve Google Maps/Google Earth, dosegljivi na naslovu https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

V primeru neskladja ali neskladnosti med temi pogoji uporabe in Pravili Appstore veljajo Pravila Appstore.

Dodatne informacije o aplikaciji, vključno z njenim delovanjem in združljivimi napravami, katerih osnovna funkcionalnost je bila preizkušena z modulom za povezljivost My Triumph, so na voljo na ustreznih straneh našega spletnega mesta na naslovu https://www.triumphmotorcycles.co.uk/motorcycles/my-triumph-connectivity-system.

Osebno vam dajemo pravico do uporabe aplikacije, kot je navedeno zgoraj. Aplikacije ne smete drugače prenesti na koga drugega za denar, za kar koli drugega ali brezplačno. Če prodate napravo, v kateri je nameščena aplikacija, morate aplikacijo odstraniti z nje.

Občasno lahko samodejno posodobimo aplikacijo in spremenimo storitev, ki je na voljo v aplikaciji, da izboljšamo delovanje, izboljšamo funkcionalnost, upoštevamo spremembe v operacijskem sistemu ali obravnavamo varnostne težave. Druga možnost je, da vas iz teh razlogov prosimo, da posodobite aplikacijo.

Če se odločite, da takšnih posodobitev ne boste namestili, ali če se odjavite od samodejnih posodobitev, morda ne boste mogli več uporabljati aplikacije in storitev, ki so na voljo v aplikaciji.

Če aplikacijo prenesete ali pretakate v telefon ali drugo napravo, ki ni v vaši lasti, morate za to imeti dovoljenje lastnika. Za upoštevanje teh pogojev ste odgovorni sami, ne glede na to, ali ste lastnik telefona ali druge naprave.

Z uporabo aplikacije se strinjate, da zbiramo in uporabljamo tehnične podatke o napravah, v katerih uporabljate aplikacijo, ter pripadajoči programski in strojni opremi ter perifernih napravah, da izboljšamo svoje izdelke in vam zagotovimo vse storitve. Če zbiramo in uporabljamo osebne podatke, si oglejte naš pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu www.triumphmotorcycles.co.uk/global-content/privacy-policies.

Omejitve licence

Strinjate se naslednje:

 • upoštevanje vseh veljavnih zakonov v zvezi z vašo uporabo spletnih mest;
 • brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete oddajati v najem, zakup, podlicencirati, posojati, zagotavljati ali kako drugače dajati na voljo spletnih mest v kakršni koli obliki, v celoti ali po delih, nobeni osebi;
 • ne kopirajte spletnih mest, razen v okviru običajne uporabe aplikacije ali kadar je to potrebno zaradi varnostnega kopiranja ali varnosti delovanja ali kakor je drugače določeno v teh pogojih;
 • ne prevajati, združevati, prilagajati, spreminjati, prilagajati ali spreminjati celotnih spletnih mest ali njihovega dela ter ne dovoliti, da se spletna mesta ali kateri koli njihov del združijo z drugimi programi ali vključijo v druge programe, razen če je to potrebno za uporabo spletnih mest na napravah, kot je dovoljeno v teh pogojih;
 • ne sme razstavljati, de-kompilirati, izvajati povratnega inženiringa ali ustvarjati izvedenih del na podlagi celotnih spletnih mest ali njihovih delov, niti ne sme poskušati storiti česa takega, razen če takšnih dejanj ni mogoče prepovedati na podlagi oddelkov 50B in 296A Zakona o avtorskih pravicah, modelih in patentih iz leta 1988.

Podatke o računu morate hraniti na varnem

Če v okviru naših varnostnih postopkov izberete uporabniško ime, geslo ali katero koli drugo informacijo ali če vam jo posredujemo, morate te informacije obravnavati kot zaupne. Ne smete ga razkriti nobeni tretji osebi.

Imamo pravico, da kadar koli onemogočimo katero koli uporabniško ime ali geslo, ne glede na to, ali ste ga izbrali vi ali smo ga dodelili mi, če po našem razumnem mnenju ne izpolnjujete katere koli določbe teh pogojev uporabe.

Če veste ali sumite, da vaše uporabniško ime ali geslo pozna kdo drug kot vi, nas morate o tem nemudoma obvestiti po e-pošti na naslov [email protected].

Kako lahko uporabljate gradivo na naših spletnih mestih?

Smo lastnik ali imetnik licence za aplikacijo in vso besedilno, grafično in drugo vsebino, ki se pojavlja na spletnih mestih. To gradivo je zaščiteno z zakoni o avtorskih pravicah in sporazumi po vsem svetu. Vse te pravice so pridržane. Na spletnih mestih ali vsebini na njih nimate nobenih pravic intelektualne lastnine, razen pravice do njihove uporabe v skladu s temi pogoji.

Vsebino na naših spletnih straneh lahko pregledujete, kopirate, tiskate in uporabljate izključno za svojo osebno uporabo, če: (1) uporablja se samo v informativne in nekomercialne namene; (2) ne smete na noben način spreminjati papirnatih ali digitalnih kopij gradiv, ki ste jih natisnili ali prenesli, in (3) ne smete uporabljati ali kopirati nobenih fotografij, video ali zvočnih zaporedij ali grafik, ločenih od spremnega besedila.

Vedno je treba priznati naš status in status naših opredeljenih sodelavcev kot avtorjev vsebine na naših spletiščih.

Če natisnete, kopirate ali prenesete kateri koli del naših spletnih mest v nasprotju s temi pogoji uporabe, vaša pravica do uporabe naših spletnih mest takoj preneha in po naši izbiri morate vrniti ali uničiti vse kopije ustvarjenega gradiva.

 

Strani tretjih oseb

Če naša spletna mesta vsebujejo povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave na voljo le informativno. Takšnih povezav ne smete razumeti kot našo odobritev teh povezanih spletnih mest ali informacij, ki jih lahko pridobite na njih. Nad vsebino teh spletnih mest ali virov nimamo nadzora.

Povezavo do domače strani našega spletnega mesta lahko vzpostavite, če to storite na pošten in zakonit način, ki ne škoduje našemu ugledu ali ga izkorišča. Povezave ne smete vzpostaviti na način, ki bi namigoval na kakršno koli obliko povezave, odobritve ali potrditve z naše strani, če ta ne obstaja. Ne smete vzpostaviti povezave do našega spletnega mesta na nobenem spletnem mestu, ki ni v vaši lasti. Našega spletnega mesta ne smete postaviti v okvir na nobenem drugem spletnem mestu, prav tako ne smete ustvariti povezave na kateri koli del našega spletnega mesta, razen na domačo stran. Pridržujemo si pravico do preklica dovoljenja za povezovanje brez predhodnega obvestila. Spletno mesto, na katerega se povezujete, mora v vseh pogledih izpolnjevati spodaj navedene vsebinske standarde.

Vsebine, ki jih je ustvaril uporabnik

Naša spletna mesta lahko vključujejo informacije in gradiva, ki jih naložijo drugi uporabniki naših spletnih mest. Teh informacij in gradiva nismo preverili ali odobrili. Mnenja, ki jih izražajo drugi uporabniki na naših spletnih mestih, ne predstavljajo naših stališč ali vrednot.

Kadar uporabljate funkcijo, ki vam omogoča nalaganje vsebine na naše spletno mesto ali vzpostavljanje stikov z drugimi uporabniki našega spletnega mesta, morate zagotoviti, da je vaša vsebina:

 • točna, kadar navaja dejstva, in pristna, kadar navaja mnenja;
 • v skladu z zakonodajo, ki velja v Angliji in Walesu ter v vseh državah, iz katerih je bilo objavljeno;
 • ni žaljiva, ne more zavajati drugih oseb, ni nespodobna, grozeča, žaljiva, sovražna ali podžigajoča;
 • ne spodbuja spolno eksplicitnega gradiva, nasilja, diskriminacije ali nezakonitih dejavnosti;
 • ne krši nobene pravice intelektualne lastnine druge osebe;
 • ne krši nobene pravne dolžnosti, ki jo ima do tretje osebe, na primer dolžnosti zaupanja;
 • se ne izdaja za nobeno osebo ali zavaja o svoji identiteti ali povezanosti s katero koli osebo;
 • ne zagovarja, ne spodbuja, ne napeljuje nobene stranke k storitvi ali ne pomaga pri nezakonitem ali kaznivem dejanju, kot je (samo kot primer) kršitev avtorskih pravic ali zloraba računalnika; ali
 • ne vsebuje oglaševanja ali promocije storitev ali spletnih povezav na druga spletna mesta.

Zagotavljate, da je vsak tak prispevek skladen s temi standardi, in nam odgovarjate ter nam povrnete škodo za vsako kršitev tega zagotovila. To pomeni, da ste odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo utrpimo zaradi vaše kršitve jamstva. Imamo pravico odstraniti vsako vašo objavo na našem spletnem mestu, če po našem mnenju ne ustreza zgoraj navedenim vsebinskim standardom.

Če na naših spletnih mestih pošljete povratne informacije, komentarje ali poizvedbe, kot so ideje, komentarji, predlogi ali vprašanja ("Uporabniška vsebina"), se takšna uporabniška vsebina šteje za nezaupno in nelastniško, vi pa obdržite lastniške pravice na svoji vsebini, vendar nam s tem podeljujete licenco za razmnoževanje, uporabo, shranjevanje, razkrivanje in distribucijo ter dajanje na voljo tretjim osebam brez omejitev takšne uporabniške vsebine.

Prav tako imamo pravico razkriti vašo identiteto kateri koli tretji osebi, ki trdi, da vsebina, ki ste jo objavili ali naložili na naše spletno mesto, predstavlja kršitev njenih pravic intelektualne lastnine ali pravice do zasebnosti.

Za zaščito in varnostno kopiranje svoje vsebine ste odgovorni sami.

Varna vožnja

Fotografije in videoposnetki, ki jih uporabljamo na naših spletnih mestih, prikazujejo motocikle Triumph, ki jih uporabljajo izkušeni profesionalni vozniki v zaščitni opremi v strokovno nadzorovanih pogojih na zaprtih progah. Ne podpiramo in ne spodbujamo kaskaderskih podvigov, trikov ali kakršne koli oblike neodgovorne vožnje.

Motorna kolesa, prikazana v naših videoposnetkih, so ulična motorna kolesa z možnostjo vožnje po terenu. Lahka terenska vožnja vključuje vožnjo po neasfaltiranih, prašnih ali gramoznih cestah, vendar ne vključuje vožnje po motokros progi, kakršnih koli terenskih tekmovanj ali vožnje po terenu s sovoznikom. Lahka terenska uporaba ne vključuje skakanja z motornimi kolesi ali vožnje čez ovire. Kaskaderskih podvigov in trikov, prikazanih na naših fotografijah in videoposnetkih, ne smete preizkušati doma.

V Triumphu želimo, da je vsaka vožnja varna in prijetna. Vedno vozite varno, defenzivno in v skladu z zakonom. Vedno vozite v okviru svojih zmožnosti, opravite tečaje vožnje in uporabljajte zaščitno opremo. Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drog. Vedno nosite odobreno čelado, zaščito za oči in ustrezna zaščitna oblačila ter zahtevajte, da to stori tudi vsak potnik.

Pred vožnjo preučite navodila za uporabo in preglejte svoje motorno kolo Triumph.

Našo aplikacijo lahko uporabljate tako, da vam med potovanjem zagotavlja navodila za pot. Če želite uporabljati to funkcijo naše aplikacije, ne smete uporabljati naše aplikacije ali sistema My Triumph Connectivity System na način, ki bi vas med vožnjo motil.

Med vožnjo ne smete uporabljati nobene druge funkcije naše aplikacije ali uporabljati naše aplikacije v kakršen koli drug namen.

Naše spletne strani ne smete uporabljati med vožnjo.

Družba Triumph ni odgovorna do vas ali katere koli tretje osebe zaradi vaše vožnje, ki ni v skladu z določbami tega poglavja (Varna vožnja).

Naša odgovornost za izgubo ali škodo, ki ste jo utrpeli

Svoje odgovornosti do vas ne izključujemo ali omejujemo, če bi bilo to nezakonito. To vključuje odgovornost za smrt ali telesne poškodbe, ki jih povzročimo iz malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih, zastopnikov ali podizvajalcev, ter za goljufijo ali goljufivo zavajanje.

Za odgovornost, ki nastane zaradi dobave izdelkov, veljajo drugačne omejitve in izključitve odgovornosti, ki so določene v naših Pogojih dobave, ki jih prejmete ob nakupu izdelkov na naših spletnih straneh.

Svoja spletna mesta zagotavljamo samo za domačo in zasebno uporabo. Strinjate se, da naših spletnih mest ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene, zato vam ne odgovarjamo za izgubo dobička, poslovno izgubo, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovnih priložnosti.

Če okvarjena digitalna vsebina, ki smo jo dobavili, poškoduje napravo ali digitalno vsebino, ki vam pripada, in je to posledica naše opustitve razumne skrbnosti in spretnosti, bomo škodo popravili ali vam plačali odškodnino. Vendar ne odgovarjamo za škodo, ki bi se ji lahko izognili, če bi upoštevali naš nasvet, da uporabite brezplačno ponujeno posodobitev, ali za škodo, ki je nastala, ker niste pravilno upoštevali navodil za namestitev ali niste imeli vzpostavljenih minimalnih sistemskih zahtev, ki smo vam jih svetovali.

Če ne ravnamo v skladu s temi pogoji, smo odgovorni za izgubo ali škodo, ki jo utrpite in je predvidljiva posledica tega, da smo kršili te pogoje ali da nismo ravnali z razumno skrbnostjo in spretnostjo, nismo pa odgovorni za izgubo ali škodo, ki ni predvidljiva. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je očitno, da se bo zgodila, ali če sta v času, ko ste sprejeli te pogoje, tako mi kot vi vedeli, da se lahko zgodi.

Teritorij

Vse informacije na naših spletnih straneh se nanašajo na trg Združenega kraljestva. Do njega lahko dostopajo uporabniki na mednarodni ravni, vendar morajo upoštevati, da nekateri izdelki, programi in storitve morda ne bodo na voljo v vaši državi zaradi tržnih, tehničnih ali zakonodajnih omejitev.

Specifikacije motornega kolesa in dodatne opreme se lahko od države do države razlikujejo. Specifikacije, prikazane na naših spletnih straneh v Združenem kraljestvu, se nanašajo samo na Združeno kraljestvo. Upoštevajte, da številne države prepovedujejo uvoz, registracijo in/ali uporabo vozil in dodatne opreme, ki niso bili prvotno izdelani v skladu s specifikacijami te države. Za informacije o modelu, dodatkih in razpoložljivosti oblačil se obrnite na lokalnega prodajalca.

Varnost

Ne jamčimo, da bodo naša spletna mesta varna ali brez hroščev ali virusov.

Za konfiguracijo svoje naprave, informacijske tehnologije, računalniških programov in platforme za dostop do naših spletnih mest ste odgovorni sami. Uporabite svojo programsko opremo za zaščito pred virusi.

Ne smete zlorabljati naših spletnih mest z zavestnim vnašanjem virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali drugega zlonamernega ali tehnološko škodljivega materiala. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do naših spletnih mest, strežnika, na katerem so shranjena naša spletna mesta, ali katerega koli strežnika, računalnika ali podatkovne zbirke, povezane z našimi spletnimi mesti. Ne smete napadati naših spletnih mest z napadom zavrnitve storitve ali porazdeljenim napadom za zavrnitev storitve. S kršitvijo te določbe bi storili kaznivo dejanje v skladu z Zakonom o zlorabi računalnika iz leta 1990. O vsaki taki kršitvi bomo poročali ustreznim organom pregona, s katerimi bomo sodelovali in jim razkrili vašo identiteto. V primeru takšne kršitve vaša pravica do uporabe naših spletnih mest takoj preneha.

Zavedajte se, da internetni prenosi nikoli niso popolnoma zasebni ali varni in da lahko vsa sporočila ali informacije, ki jih pošljete prek spletišč, preberejo ali prestrežejo drugi, tudi če je posebej označeno, da je določen prenos šifriran.

Rezervni deli in dodatki

Priporočamo, da se na motornih kolesih Triumph uporabljajo samo originalni deli in dodatna oprema blagovne znamke Triumph, ki jih lahko vgradi samo pooblaščeni prodajalec motornih koles Triumph. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za napake, ki so nastale zaradi vgradnje neodobrenih delov, dodatkov ali predelav ali zaradi vgradnje odobrenih delov, dodatkov ali predelav s strani nepooblaščenega osebja. Namestitev neodobrenih delov, dodatkov ali predelav ali namestitev odobrenih delov, dodatkov ali predelav s strani prodajalca, ki ni pooblaščeni prodajalec Triumph, lahko vpliva na vodljivost, stabilnost ali druge vidike delovanja motornega kolesa, kar lahko povzroči nesrečo s hudimi poškodbami ali smrtjo. Zlasti je zelo nevarno vgrajevati ali zamenjati dele ali dodatke, katerih vgradnja zahteva demontažo ali dodajanje električnega sistema ali sistema za gorivo.

Prekinitev

Če prekinemo vaše pravice do uporabe spletišč:

 • Prenehati morate z vsemi dejavnostmi, ki jih dovoljujejo ti pogoji, vključno z uporabo spletnih mest;
 • Aplikacijo morate izbrisati ali odstraniti z vseh naprav, ki jih imate, in takoj uničiti vse kopije aplikacije, ki jih imate, ter nam potrditi, da ste to storili.
 • Na daljavo lahko dostopamo do vaših naprav in z njih odstranimo aplikacijo ter vam prenehamo zagotavljati dostop do storitev, ki so na voljo prek aplikacije.

Pravni poduk in pristojnost

Za te pogoje uporabe, njihov predmet in oblikovanje (ter vse nepogodbene spore ali zahtevke) velja angleško pravo. Vi in mi se strinjamo, da so izključno pristojna sodišča v Angliji in Walesu, razen če imate stalno prebivališče na Severnem Irskem, lahko tožbo vložite tudi na Severnem Irskem, in če imate stalno prebivališče na Škotskem, lahko tožbo vložite tudi na Škotskem.

Alternativno reševanje sporov

Alternativno reševanje sporov je postopek, v katerem neodvisen organ preuči dejstva v sporu in ga poskuša rešiti, ne da bi vam bilo treba na sodišče. Če niste zadovoljni s tem, kako smo obravnavali katero koli pritožbo, se lahko obrnete na lokalno službo za trgovinske standarde, ki jo najdete na naslovu https://www.tradingstandards.uk/consumers/support-advice. Poleg tega upoštevajte, da lahko spore predložite v spletno reševanje platformi Evropske komisije za spletno reševanje sporov, ki jo najdete na naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.